هفتمین دوره رویداد پردیس سامیت در پارک فناوری پردیس برگزار شد

زمان انتشار

هفتمین دوره رویداد پردیس سامیت با حضور مدیران شتابدهنده ها و مراکز کار اشتراکی در پارک فناوری پردیس برگزار شد. شبکه سازی و تبادل تجربیات و دانش در حوزه فناوری از برنامه های این رویداد بود.

هفتمین دوره رویداد پردیس سامیت با هدف شبکه سازی و تبادل تجربیات و دانش در حوزه فناوری و با حضور بیش از 100 مدیر شتابدهنده، فضای کار اشتراکی و برگزار کننده رویداد فناوری در پارک فناوری پردیس برگزار شد.

در این رویداد، مهدی صفاری نیا رییس پارک فناوری پردیس با اشاره به گذشت ۱۰ سال از آغاز به کار شتابدهنده‌های نوآوری گفت: بررسی عملکرد شتابدهنده‌ها در حوزه ترویجی و اقتصادی می‌تواند نوع حمایت‌ها برای رشد و توسعه این زیست بوم را تغییر دهد.

صفاری نیا از برگزاری رویدادهای مختلفی در این پارک در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: نمایشگاه‌های اینوتکس و ایران‌هلث و المپیک فناوری پارک فناوری پردیس از رویدادهای مهم سال آینده است که شتابدهنده‌ها می‌توانند نقش قابل توجهی در این رویدادها داشته باشند.

مهدی عظیمیان رییس مرکز شتابدهی نوآوری نیز در خصوص رویداد پردیس سامیت گفت: پردیس سامیت رویدادی برای هم‌افزایی، شبکه سازی و انتقال تجربیات اعضای مرکز شتابدهی نوآوری شامل مدیران شتابدهنده‌ها، فضاهای کار اشتراکی و برگزار کنندگان رویدادهای نوآوری است که امسال هفتمین دوره آن در پارک فناوری پردیس برگزار شد.

وی از فعالیت بیش از ۷۰ شتابدهنده‌ و ۲۶ مرکز کار اشتراکی در مرکز شتابدهی نوآوری خبر داد.

همچنین شقایق حق‌جوی جوانمرد رییس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی گفت: سیاست نوآوری، مجموعه مداخله‌های دولت برای حمایت از ایجاد و توسعه نوآوری است که تا کنون ۶ نسل از این سیاست‌ها اجرایی شده است. 

رییس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی از برنامه‌ریزی چندین سیاست نوآوری ماموریت‌گرا در این معاونت خبر داد و گفت: سیاست‌هایی برای نوآوری در حوزه مدیریت بحران و موضوع سالمندی تدوین شده است تا بتوان با کمک این سیاست‌ها، با ایجاد نوآوری در حوزه مدیریت بحران و سالمندی به رفع معضلات این حوزه‌ها کمک کرد.

در این رویداد همچنین پنل هایی با موضوع تحلیل ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان در حوزه شتابدهنده ها، زیرساخت هوش مصنوعی در کسب و کارها و فرصت های مستتر سرمایه گذاری خطر پذیر در گروه های صنعتی بزرگ با حضور صاحب نظران حوزه فناوری برگزار شد.

دورهمی اختصاصی مدیران شتابدهنده ها، مدیران فضاهای کار اشتراکی و مدیران کارخانه های نوآوری از دیگر برنامه های پردیس سامیت 1402 بود. همچنین گفتگوهای چندجانبه، شبکه سازی و انتقال تجربه و دانش در این رویداد و با حضور شرکت کنندگان صورت پذیرفت.

آلبوم تصاویر

منبع
ارسال دیدگاه

اشتراک گذاری خبر