شتابدهنده نوآوری تشخیصی سیناپس

شتابدهنده نوآوری تشخیصی سیناپس

درباره شتابدهنده نوآوری تشخیصی سیناپس

ســیناپس بــه عنــوان اولیــن شــتابدهنده تخصصــی محصــولات تشــخیص آزمایشــگاهی کشــور (کیــت، تجهیــزات، نــرم افــزار و خدمــات تشــخیص آزمایشگاهی-IVD ) با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  تاسیس گردیده است. این مجموعه حمایت های مالی، منتورشیپ، آموزش و زیــر ســاخت های ســخت افــزاری و نــرم افــزاری مــورد نیــاز جهــت توســعه محصول و کسب و کار را بر اساس مدل های شفاف مشارکتی در اختیار صاحبان ایده و فناوران کشور قرار می دهد.

چشم انداز: چشم انداز شتابدهنده سیناپس تا سال ۱۴۰۳ تدوین و هدف گذاری شده است. تا سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی و تقویت زیرساختهای حوزه تشخیص کشور(۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی در سال ۱۳۹۹ محقق گردید) و کسب سهم پنجاه درصدی تولیدات داخلی از بازار IVD کشور. تبدیل شدن به هاب اصلی و مرجع شناخته شده جذب و شتابدهی تیمهای فناور در حوزه IVD.  گردش مالی ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیارد تومانی پلکانی تا سال ۱۴۰۳ . واگذاری و یا مشارکت در تاسیس ۴ شرکت دانش بنیان بر پایه دانش کسب شده در هر ۲ سال. برندینگ مناسب بر اساس ضریب نفوذ 90 درصدی در اکوسیستم نوآوری کشور. توسعه 100 درصدی زیرساختهای فیزیکی شتابدهنده در 2 سال از طریق جذب سرمایه و تسهیلات خارجی.

وجوه تمایز، شایستگی ها و مزیت های رقابتی شتابدهنده:  جریان کارآفرینی و خلق محصولات فناورانه تا رسیدن به بازار مصرف از مختصات و پیچدگی های بیشتری از محصولات نرم افزاری و خدماتی برخوردار است. در فرایند ایده تا بازار محققین و تیم های نوآور حوزه بیوتکنولوژی نیازمند ایجاد یک شبکه گسترده در کنار دانش خلق شده اند. در سیناپس تیم های فناور  از حمایت و خدمات توانمند سازی و اطلاعاتی شرکت دانش بنیان بالغ و با سابقه حضور چند ده ساله در بازار داخل و خارج برخوردارند. سرمایه گذاری مناسب و نگرش مبتنی بر ماتریس ذی نفعان در بنیانگذاران مجموعه ریسک شکست در مرحله ثبت و اخذ مجوز و تجاری سازی تیم ها را به حداقل می رساند. در کنار این امر شهرت واعتبار مجموعه بعنوان پیش روترین نهاد در توسعه صنعت IVD، شناخت صحیح و به روز از بازار داخلی و خارجی، رهبران با انگیزه، محیط و اتمسفر مناسب نوآوری و زیرساخت آزمایشگاهی از تمایزات این شتابدهنده محسوب میشود.  

دستاوردهای شتابدهنده نوآوری تشخیصی سیناپس

حوزه‌های تخصصی فعالیت شتابدهنده:

اولویت اول: طراحی کیت های تشخیصی

اولویت دوم: . طراحی پلتفرم و دستگاه های تشخیص آزمایشگاهی

اولویت سوم: طراحی پلتفرم های تشخیص بر بالین POCTو home test

سایر اولویت ها: طراحی نرم افزارهای تشخیصی

خدمات تشخیص آزمایشگاهی (اپلیکیشن های حوزه سلامت)

خدمات شتابدهنده نوآوری تشخیصی سیناپس

مدل شتابدهی: (فرایند، مدت زمان دوره‌های پیش‌شتابدهی، شتابدهی و جذب سرمایه) با توجه به ماهیت و پیچیدگی پروژه های فنارانه طول برنامه شتابدهی از 6 تا 20 ماه تعریف میشود. فرایند جذب تیم های فناور مرتبط با موضوع شتابدهی از طریق فراخوان یا از پویش محیطی توسط دپارتمان استعداد یابیصورت میگیرد. پس ازجذب اولیه دوره پیش شتابدهی 2 ماه برای آموزش مقدماتی و ارزیابی و تصدیق فنی و تیمی برگزار میگردد. در انتهای فاز شتابدهی در صورت تائید فنی و تیمی، قرار داد شتابدهی بین 4 تا 18 ماه منقد شده و پروسه شتابدهی با استقرار کامل تیم فناور و ارائه تسهیلات مالی، زیرساختی و منتورشیپی توسط شتابدهنده آغاز میگردد. در انتهای دوره شتابدهی با ارائه دستاورد های تیم فناور به  سرمایه گذاران  از طیف های مختلف جذب سرمایه  برای توسعه تیم فناور، تکنولوژی و تولید صورت میگیرد.  

وحید یونسی

وحید یونسی

مدیرعامل
 شتابدهنده نوآوری تشخیصی سیناپس

راه‌های ارتباطی

آدرس

تهران. منطقه 22. شهرک گلستان . خیابان گلها . خیابان یاس سوم . نبش یاسمن . پلاک 1

تلفن ثابت 02144703439
تلفن همراه 09352383664