هوشمند اول برنای اصفهان (هاب اصفهان)

هوشمند اول برنای اصفهان (هاب اصفهان)

درباره هوشمند اول برنای اصفهان (هاب اصفهان)

مرکز نوآوری هاب اصفهان از سال 1396 با مشارکت همراه اول، شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول ، دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی و صندوق پژوهش و فناوری اصفهان فعالیت خود را به عنوان یکی از اجزای اکوسیستم نوآوری و استارتاپی کشور در شهر اصفهان آغاز کرد. مرکز نوآوری هاب اصفهان می کوشد همزمان با توسعه کارآفرینی کشور و شهر اصفهان، به عنوان یک مرکز نوآوری سرمایه گذاری نیز در کنار تیم های نوآور و استارتاپی باشد . ترکیب این دو فعالیت، یک شبکه قدرتمند از کارآفرینی و ثروت آفرینی را برای استارتاپها و شرکتها ایجاد می کند.

دستاوردهای هوشمند اول برنای اصفهان (هاب اصفهان)

مجوز دانش بنیانی

مجوز فضای کار اشتراکی

مجوز نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان

خدمات هوشمند اول برنای اصفهان (هاب اصفهان)

فضای استقرار، منتور، آموزش، شبکه سازی و ...

کرمی

کرمی

مدیرعامل
 هوشمند اول برنای اصفهان (هاب اصفهان)

راه‌های ارتباطی

آدرس

اصفهان دروازه دولت، ارگ عظیم جهان نما، آسانسور شماره 6، طبقه 5 کد پستی 8136613435

تلفن ثابت 031-32121476-8
تلفن همراه 09371369419
وب‌سایت https://isfahanhub.com