فینوا

فینوا

درباره فینوا

ﻓﯿﻨﻮوا ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﺑﺎ راه‌اﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎیﮐﺎر اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﯾﺮان آﻏﺎز ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ‌ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮی اﯾﺠﺎد کرد ﺗﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺷﺒﮑﻪ‌ﺳﺎزی ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.

فینووا در ادامه‌ی فعالیت خود، با سرمایه‌گذاری خطرپذیر روی استارتاپ‌ها و راه‌اندازی مرکز شتابدهی و رشد و آزمایشگاه فینتک، زنجیره‌ی حمایت از اکوسیستم کارآفرینی را تکمیل کرد. برگزاری رویدادهای تخصصی آموزش‌محور، تمرکز بر راه‌اندازی کسب و کار در حوزه‌ی فینتک و حمایت از رویدادهای کارآفرینی از دیگر فعالیت‌های این مرکز جهت رشد اکوسیستم کارآفرینی است.

دستاوردهای فینوا

عضو اتاق بازرگانی

عضو انجمن فضای کار اشتراکی

حامی رویداد هفته استارتاپ تهران

برگزار کننده‌ی رویداد Startup Avenue

برگزار کننده‌ی رویداد فینو کمپ

برگزاری بیش از 25 کارگاه آموزشی در قالب «مدرسه فینتک»

برگزارکننده یک دوره‌ی کامل آموزشی آموزش راه‌اندازی کسب و کار با عنوان «مدرسه فینووا»

برگزاری بیش از صدها کارگاه آموزش حضوری با حضور مدرسین با تجربه

برگزاری کارگاه‌های آموزشی مالی و محتوایی کسب و کار به صورت رایگان برای اعضای فینووا

انتشار بیش از 50 مقاله‌ی آموزشی در وب‌سایت فینووا با موضوع کارآفرینی

انتشار بیش از 40 ویدئوی آموزشی در وب‌سایت فینووا با موضوع کارآفرینی  

آموزش از ایده‌پردازی تا اجرا در کسب و کار در لینکدین، اینستاگرام و تلگرام فینووا

انتشار بیش از هزاران مطلب آموزشی در خصوص کسب و کار و فضای کار اشتراکی در سوشال فینووا

بیش از 30 مقاله، یادداشت و گزارش تخصصی طی سه سال در قالب ماهنامه 

برگزاری دوره هاروارد CS50

شرکت در رویدادهای:

استارتاپ ویک

استارتاپ ویکند

پردیس سامیت

همایش نظام‌های پرداخت

نمایشگاه الکامپ

فیناپ فیناپ

سید استارز

جاده ابریشم

اینوتکس

تهران بلاکچین

فاراتون

خدمات فینوا

خدمات فینووا در چهار گروه سرمایه‌گذاری خطرپذیر روی کسب‌وکارها، برنامه‌ی سرمایه‌گذاری و رشد استارت‌آپ‌ها، فضای کار اشتراکی و آزمایشگاه فینتک با هدف ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه ارائه می‌شوند.

فضای کار اشتراکی  ونک: میدان ونک، ابتدای بزرگراه شهید حقانی، قبل از چهارراه جهان کودک، پلاک ۴۰، مرکز رشد دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، واحد ۲۰ ― کد پستی: ۱۵۱۷۹۷۴۴۱۳ 

فضای کار اشتراکی چهارراه ولیعصر:خیابان انقلاب، نرسیده به چهارراه ولیعصر، کوچه بالاور، پلاک ۷، برج فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر، طبقه دوم، واحد ۲۰۲ ― کد پستی: ۱۵۹۱۶۳۹۶۰۰

آرین افشار

آرین افشار

مدیرعامل
 فینوا

راه‌های ارتباطی

آدرس

تهران، میدان ونک، گاندی جنوبی، نبش دوازدهم، پلاک ۲، مجتمع نوآوری کمان

تلفن ثابت 02142719022
تلفن همراه 09912985602
وب‌سایت https://finnova.ir