فرم درخواست برگزاری رویداد کارآفرینی با حمایت مرکز شتابدهی نوآوری

متقاضیان برگزاری رویداد با حمایت مرکز شتابدهی نوآوری این فرم را برای بررسی حمایت تکمیل می کنند.
  • اگر فایلی برای معرفی رویداد دارید می توانید در قسمت زیر با حداکثر حجم 5 مگابایت بارگذاری کنید.
  • نه بعلاوه دو =