فرم درخواست برگزاری رویداد کارآفرینی با حمایت مرکز شتابدهی نوآوری

متقاضیان برگزاری رویداد با حمایت مرکز شتابدهی نوآوری این فرم را برای بررسی حمایت تکمیل می کنند.
  • لطفا در این قسمت فرم‌های موبوط به معرفی رویداد (فرم شماره 1) و شناسه رویداد (فرم شماره 3) را در قالب فایل فشرده با حداکثر حجم 5 مگابایت بارگذاری نمایید.
  • نه بعلاوه شش =

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

_____________ فرم معرفی رویداد داخلی_______________
_______________فرم معرفی رویداد خارجی_________________
_________________شناسنامه رویداد داخلی________________
_________ضوابط و شرایط اعزام تیم ها به رویداد خارجی_________
___________ضوابط و شرایط برگزاری رویداد داخلی____________