فرم درخواست برگزاری رویداد کارآفرینی با حمایت مرکز شتابدهی نوآوری

متقاضیان برگزاری رویداد با حمایت مرکز شتابدهی نوآوری این فرم را برای بررسی حمایت تکمیل می کنند.
  • اگر فایلی برای معرفی رویداد دارید می توانید در قسمت زیر با حداکثر حجم 5 مگابایت بارگذاری کنید.
  • دوازده منهای هفت =

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

_____________ فرم معرفی رویداد داخلی_______________
_______________فرم معرفی رویداد خارجی_________________
_________________شناسنامه رویداد داخلی________________
_________ضوابط و شرایط اعزام تیم ها به رویداد خارجی_________
___________ضوابط و شرایط برگزاری رویداد داخلی____________
_____________آیین‌نامه جامع حمایت از رویداد______________