رویدادهای کارآفرینی

رویداد کارآفرینی یک گردهمایی کوتاه‌مدت از چند ساعته تا چند روزه است که شرکت‌کنندگان مفاهیم کارآفرینی را آموزش می‌بینند. این رویدادها می‌توانند رویدادهایی برای انتقال تجربه باشند، یا شبکه‌سازی با دیگر فعالان حوزه یا حتی یک رویداد چند روزه که به صورت عملی بر روی ایده مشخصی تمرین راه‌اندازی کسب و کار می‌کنند. برخی از رویدادها بر روی حل مسئله مشخصی در یک حوزه صنعتی تمرکز دارند و برخی نیز موضوعات یک حوزه را بررسی می کنند. همه موارد فوق رویدادهای کارآفرینی هستند.
مرکز شتابدهی نوآوری از چه رویدادهایی حمایت می کند؟
  • رویدادها باید توسط تیم داوطلب و خصوصی برگزار شود.
  • محتوای رویداد باید شرایطی را که در تعریف رویداد مشخص شده در خود داشته باشد.
  • نقش آفرینان در هر رویداد باید متناسب با مدل هر رویداد تعیین و وظایف آن مشخص شود.
  • مدل برگزاری رویداد و برنامه زمانبندی باید به اطلاع مرکز برسد.
  • مراحل برگزاری رویداد با حمایت مرکز که باید توسط برگزارکننده پیگیری گردد.
درخواست برگزاری رویداد کارآفرینی

آخرین رویدادهای مورد تأیید