فارابی

شتابدهند فارابی - دسته فناوری های مالی fintech استارتاپ های  کمک  سریعتر کسب و کار راه اندازی تیم های مستقر در  شبکه گسترده مربیان محصول توسعه بازار تطبیق فضای کاری اشتراکی منابع نیروی انسانی زمینه های مختلف برنامه نویسی کامل کنند. API تخصصی بازار سرمایه به طور تخصصی از ایده های حوزه فناوری های مالی حمایت میکند. حیطه فناوری های مالی شامل دسته بندی های مختلفی میباشد که میتوان آن ها را در سه دسته بندی کلی بانک، بورس و بیمه قرار داد. اما در بازار ایران به خصوص در سال های اخیر، طبق نتایج ما حوزه بازار سرمایه پتانسیل فراوانی برای درآمدزایی دارد. دسته بندی تفصیلی بازار کسب و کارهای فین تک نیز به شرح ذیل است: پرداخت صدور فاکتور پول الکترونیکی بلاکچین تحلیل داده مالی وام نظیر به نظیر جمع سپاری مدیریت حساب شخصی بازار سرمایه بیمه

روز ارائه استارتاپ‌های شتابدهنده فارابی

شتابدهنده ستارگان فارابی در ۲۱ آبان ۱۳۹۶ میزبان سرمایه گذارانی از صندوق ها، بانک ها، موسسات مالی و سرمایه گذاران نیک اندیش بود تا ۷ استارتاپ فین تک این مرکز شتابدهی پس از یکسال فعالیت برای جذب