آخرین اخبار شتابدهنده یاس

No Articles to show!

No articles found to show on this page.

معرفی

شتابدهنده سیمرغ قصد دارد در حوزه‌ی خلق کسب و کارهای نوپا و البته با استفاده از تیم‌های حاصل از رویدادهایی چون رویداد دست به آچار و هم چنین استفاده از ظرفیت مخترعین و طرح های سطح سه بنیاد ملی نخبگان،  در مدت 4سال  با نگاهی ویژه به حوزه‌ی مکاترونیک 5 دوره‌ی شتابدهی را برگزار نماید که به موجب آن 150 طرح وارد دوره پیش شتابدهی و 50 تیم به دوره شتابدهی گردد که در نهایت 50 شرکت تاسیس گردد. طول مدت این دوره 8 ماه است، شتابدهنده سیمرغ طی چند مرحله گزینش  اختراعات و طرح‌های اسالی را غربال می‌نماید، در نهایت سی مخترع و یا صاحب طرح امکان حضور در مرحله‌ی پیش شتابدهی و امکان استفاده از امکانات و مزایای موجود را به مدت دو ماه کسب می‌نمایند. در پایان این مرحله با نظر کارشناسان حداکثر 20 طرح یا اختراع  وارد مرحله شتابدهی و مقدمات رشد و بالندگی تیم های برگزیده فراهم خواهد گشت شتابدهنده‌ی سیمرغ شتابدهنده‌ای منعطف می‌باشد؛ این بدان معنیست که اگر حاضرین در دوره شتابدهی سیمرغ با توجه به امکانات و حمایت‌های موجود نیازمند زمان ‌بیشتری در جهت رسیدن به اهدافشان باشند با نظر کارشناسان منعی وجود نخواهد داشت.

چارچوب همکاری با تیم ها در شتاب‌دهنده یاس

 • مشخص گردیدن نحوه معامله طرح یا اختراع ( فروش قطعی، واگذاری حق امتیاز و مشارکت با سرمایه گذار)
 • آماده‌سازی طرح کسب‌وکار متناسب با واقعیات بازار
 • تیم‌ها سازی در صورت مشخص گردیدن نحوه معامله طرح(حق امتیاز و مشارکت با سرمایه گذار)
 • تخصیص سرمایه اولیه تا سقف پنجاه میلیون ریال
 • امکان استفاده از کارگاه طراحی، ساخت و تولید
 • امکان استفاده از آزمایشگاه الکترونیک
 • ثبت پتنت داخلی و خارجی
 • اتصال تیم‌ها به شبکه ارتباطی شتاب‌دهنده سیمرغ
 • استفاده از فضای کاری رایگان
 • دسترسی اینترنت
 • برگزاری جلسه با مربیان
 • ارائه خدمات مالی و حسابداری
 • ارائه خدمات مشاوره حقوقی
 • ارائه خدمات مشاوره کسب و کار

برخی از سرفصل های برنامه آموزش دوره شتابدهی

 
 • کار با سامانه Q PAT
 • کارگاه روش‌ تحقیق
 • کارگاه اعتبار سنجی و تحلیل ایده
 • کارگاه تحلیل بازار
 • کارگاه روش های مدل سازی
 • کارگاه روش هـای قیمت گــذاری و مـدل درآمدی
 • کارگاه تحلیل برنامه مالی کسب و کار
 • کارگاه تحلیل کسب و کار
 • کارگاه تحلیل فنی مهندسی
 • کارگاه تحلیل مباحث قانونی
 • کارگاه اصول برنامه اجرایی
 • کارگاه نحوه ارائه به سرمایه‌گذار
 • کارگاه جمع بندی اولیه بوم کسب و کار
 • کارگاه اصول مذاکره

حوزه های پذیرش

مکاترونیک

تلفیق مهندسی مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر

وبسایت

در حال راه اندازی

تلفن

76250350

آدرس

پردیس

کیلومتر 20 جاده دماوند

پارک فناوری پردیس

خیابان نوآوری دوم

پلاک 23