معرفی

نوپایار، همانگونه که از نامش پیداست به دنبال یاری رساندن به کسب و کارهای نوپا در مسیر شکل گیری و رشد است. نوپایار تلاش دارد تا با ارایه خدمات پیش‌شتابدهی (حضوریِ دو ماهه و یا غیرحضوری سه ماهه) تیم‌های مناسب را برای ورود به دوره شتابدهی شناسایی و انتخاب نماید. طی دوره پیش‌شتابدهی حضوری تلاش می‌شود تا علاوه بر ارایه امکانات استقرار، تیم‌ها در کارگاه‌های آموزشی شرکت کنند و از مربیان فنی در تولید محصول برخوردار شوند. گذراندن دوره پیش شتابدهی برای ورود به شتابدهی الزامی نیست، چون نوپایار از طریق پایش زیست بوم کارآفرینی و یا نام‌نویسی در وبسایت نیز تیم‌های مناسب را برای ورود به دوره شتابدهی شناسایی می‌کند. شرط ورود یک تیم به دوره شتابدهی این است که نوپایار بتواند قبل از ورود تیم به دوره شتابدهی با یک سرمایه‌گذار فرشته برای تأمین کل سرمایه مراحل کشت و سری الف کسب و کار نوپای آن تیم به توافق برسد. بخشی از این سرمایه در دوره 6 تا 9 ماهه شتابدهی به تیم اختصاص می‌یابد و مابقی آن برای رشد و پس از خروج از شتابدهی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه نوپایار در پایان دوره شتابدهی خود، رویداد روز ارائه یا نوآوردروز ندارد. اگر تیمی از دوره شتابدهی نوپایار دانش‌آموخته شود، در صورتی که فضای فیزیکی کافی موجود باشد، پس از دوره شتابدهی نیز می‌تواند با پرداخت هزینه‌های فضا، صرفا از نظر فیزیکی در فضای رشد نوپایار باقی بماند.

خدمات شتابدهنده

خدماتی که علاوه بر جذب سرمایه کشت و سری الف در نوپایار ارایه می‌شود عبارتند از:
  • کارگاه‌های آموزشی،
  • خدمات مربیگری،
  • مشاوره‌های تخصصی حقوقی، مالی، بازاریابی و ...
  • استقرار در فضای فیزیکی و بهره‌مندی از امکانات عمومی ساختمان (تلفن، اینترنت، آبدارخانه، اتاق جلسات و ...)

آخرین اخبار

حوزه های پذیرش

  • فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات
  • بازی‌های موبایل

وبسایت

nopayar.com

تلفن

88723681 - 021

آدرس

تهران،

خیابان مطهری، خیابان منصور،

پلاک 47

شتابدهنده نوپایار