معرفی

خانه نوآوری محل رویش کسب‌وکارهای نوآورانه – فناورانه است. خانه نوآوری از طریق گردهم آوردن فناوران و نخبگان، شبکه‌سازی، بیان چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی در هر صنعت، آموزش و توان‌افزایی و در نهایت با برگزاری برنامه سه ماهه کمپ نوآوری و در اختیار قرار دادن فضای کار و منتورینگ، به شکل‌گیری تیم‌های استارتاپی از مراحل اولیه و پیش‌شتابدهی آن‌ها می‌پردازد.

آخرین اخبار

حوزه های پذیرش

وبسایت

www.Innohouse.ir

تلفن

88546614 –021

آدرس

تهران

خیابان شهید بهشتی . خیابان سرافراز

کوچه پنجم . پلاک 1