فرم و آیین نامه‌های درخواست عضویت در مرکز شتابدهی نوآوری

فرم طرح شتابدهی
فرم مشخصات اولیه

فرم مشخصات اولیه و طرح شتابدهی را پس از تکمیل به پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید

accelerator@techpark.ir

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌ زیر تماس بگیرید

021-76480041 داخلی 1