فرم درخواست عضویت شتابدهنده در مرکز شتابدهی نوآوری

شتابدهنده های متقاضی عضویت در مرکز شتابدهی درخواست خود را در این فرم برای مرکز ارسال می کنند.
  • اگر فایلی برای ارائه اطلاعات بیشتر دارید، در قسمت تعیین شده بارگزاری کنید. حداکثر حجم فایل 5 مگابایت است.
  • 11 − 2 =

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

___________اعزام تیم‌ها به شتابدهنده‌های خارجی____________
_____________سرفصل‌های طرح پیشنهادی________________
________ضوابط و شرایط اعزام به شتابدهنده‌های خارجی________
__________محورها و معیارهای ارزیابی شتابدهنده‌ها___________