شتابدهنده های نوآوری

شتابدهنده‌ها، ساختارهایی حمایت‌محور هستند که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از شکل‌گیری استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) پشتیبانی می‌کنند. شتابدهنده ها در مدت زمان محدودی که تیم‌های دارای ایده و علاقه‌مند و توانمند را میزبانی می‌کنند، امکاناتی مثل فضای کار اشتراکی، سرمایه‌گذاری اولیه، مربیگیری و منتوریگ، آموزش‌های کسب و سایر خدمات فنی و تجاری را در اختیار تیم‌های استارتاپی قرار می‌دهد و در قبال این خدمات هیچ‌گونه وجهی دریافت نمی‌شود و تنها درصد کمی از سهم شرکت نوپا به شتابدهنده اختصاص می‌یابد. به ازای پیشرفت شرکت نوپا و افزایش ارزش شرکت، شتابدهنده با بالارفتن قیمت سهم در شرکت و در نهایت فروش آن منتفع می‌شود.
با توجه به اینکه اکثریت سهم شرکت در اختیار موسسان و کارآفرینان است، تصمیم‌گیری‌های اصلی و انتخاب مسیر آتی شرکت در اختیار ایشان است و مشاوره‌های مربیان و شتابدهنده در ادامه مسیر کمک‌کننده استارتاپ خواهد بود. یکی از اهداف اصلی شتابدهنده، شتابدهی به ایجاد و توسعه محصول اولیه استارتاپ در دوره شتابدهی هست به نحوی که محصول برای سرمایه‌گذاران به قدری جذاب باشد تا مجاب شوند بر روی آن سرمایه‌گذاری کنند.

شرایط عمومی شتابدهنده:

1. تدوین و ارائه مدل شتابدهنده
2. وجود سرمایه‌گذار(ان) بخش خصوصی
3. وجود مجری مستقل خصوصی (وظیفه اجرای فرآیند شتابدهی را بر عهده دارند)
4. وجود شبکه مناسب ( برای استارتاپ های شتابدهنده )

درخواست عضویت شتابدهنده

آخرین اخبار شتابدهنده ها

آواتک

آواتک

امید

امید

پرسیس ژن

پرسیس ژن

دیموند

دیموند

آواگیمز

آواگیمز

نوتک

نوتک

آی چیتا

آی چیتا

یاس

یاس

راه روشن

راه روشن

آفرینشگاه شزان

آفرینشگاه شزان

تریگ آپ

تریگ آپ