آواتک

آواتک

امید

امید

پرسیس ژن

پرسیس ژن

خانه نوآوری

خانه نوآوری

تک

تک

فینووا

فینووا

دیموند

دیموند

آواگیمز

آواگیمز

نوتک

نوتک

پیشگامان

پیشگامان

نوین تک

نوین تک

تاب تِک

تاب تِک

آفرینشگاه شزان

آفرینشگاه شزان

یاس

یاس

راه روشن

راه روشن

فارابی

فارابی

ابر زندگی

ابر زندگی

فردوسی

فردوسی

تریگ آپ

تریگ آپ

تیک

تیک

جهش

جهش

نوپایار

نوپایار

حسنا

حسنا

شتابدهنده‌های نوآوری

شتابدهنده‌ها، ساختارهایی حمایت‌محور هستند که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از شکل‌گیری استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) پشتیبانی می‌کنند. شتابدهنده‌ها در مدت زمان محدودی که تیم‌های دارای ایده و توانمند را میزبانی می‌کنند، امکاناتی نظیر فضای کار اشتراکی، سرمایه‌گذاری اولیه، مربی‌گیری و منتوریگ، آموزش‌های کسب و کار و سایر خدمات فنی و تجاری را در اختیار تیم‌های استارتاپی قرار می‌دهند و در قبال این خدمات هیچ‌گونه وجهی دریافت نمی‌کنند و تنها درصد کمی از سهم شرکت نوپا به آنها اختصاص می‌یابد. به ازای پیشرفت شرکت نوپا و افزایش ارزش شرکت، شتابدهنده با بالا رفتن قیمت سهم در شرکت و در نهایت فروش آن منتفع می‌شود. با توجه به اینکه اکثریت سهم شرکت در اختیار موسسان و کارآفرینان است، تصمیم‌گیری‌های اصلی و انتخاب مسیر آتی شرکت در اختیار ایشان بوده و مشاوره‌های مربیان و شتابدهنده در ادامه مسیر، کمک‌کننده استارتاپ خواهد بود. یکی از اهداف اصلی شتابدهنده، شتابدهی به ایجاد و توسعه محصول اولیه استارتاپ در دوره شتابدهی است به نحوی که محصول برای سرمایه‌گذاران به قدری جذاب باشد تا مجاب شوند بر روی آن سرمایه‌گذاری کنند.

شرایط عمومی

  1. تدوین و ارائه مدل شتابدهی به مرکز شتابدهی نوآوری؛
  2. وجود سرمایه‌گذار(ان) بخش خصوصی؛
  3. وجود مجری مستقل خصوصی (وظیفه اجرای فرآیند شتابدهی را بر عهده دارد)؛
  4. وجود شبکه مناسب سرمایه‌گذاران و مربیان (برای استارتاپ‌ها).
درخواست عضویت شتابدهنده

آخرین اخبار شتابدهنده‌ها

برگزاری اینوتکس ۲۰۱۹

INOTEX 2018