بسته حمایتی به مدد زیست بوم نوآوری و فناوری

اخبار
181
0

به پیشنهاد مرکز شتابدهی نوآوری و پیگیری معاونت علمی و فناوری ریاست حمایت از کسب و کارهای نوپایی آسیب دیده از بحران کرونا محقق گردید. بر این اساس با هدف حمایت و کمک به تداوم کسب و کار شرکت‌های کوچک (نیروی انسانی کمتر از ۵۰ نفر یا فروش کمتر از ۲۰ میلیارد ریال در سال ۹۸) که از شیوع ویروس کرونای جدید آسیب دیده‌اند ،صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلاتی را برای شرکت‌‌های دانش‌بنیان، شتابدهنده‌ها و تأمین‌کنندگان فضاهای کار اشتراکی طراحی و اجرا می‌کند. در ادامه شرایط بهره‌مندی از این تسهیلات ذکر شده است»

▶ شرایط بهره‌مندی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان:
•  نیروی انسانی کمتر از ۵۰ نفر یا فروش کمتر از ۲ میلیارد تومان در سال ۹۸
• لیست بیمه ۶ ماهه دوم ۹۸ و اظهارنامه مالیاتی / صورت‌های مالی سال۹۷
•  کاهش نسبت فروش اسفند به زمستان سال ۹۸، در مقایسه با همین نسبت در سال ۹۷
•  میزان تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان براساس هزینه‌ها، فروش، حقوق و دستمزد پرداختی شرکت تعیین می‌گردد. 🔸
▶شرایط بهره‌مندی شتابدهنده‌های دانش‌بنیان:
•  مستقر در استان تهران ۵۰۰ میلیون تومان
•  مستقر در سایر استان ها متناسب با تعداد تیم‌های کاری سال ۹۸ و اسناد هزینه‌کرد بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان
▶ شرایط بهره‌مندی شتابدهنده‌ها و تأمین‌کنندگان فضای کار اشتراکی (غیردانش‌بنیان):
•  شتاب‌دهنده‌های غیردانش‌بنیان متناسب با محل استقرار، تعداد تیم‌کاری و اسناد هزینه‌کرد بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان
•  تامین‌کنندگان فضای اشتراکی متناسب با ابعاد و عملکرد بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان