قابل توجه برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی

اخباررویداد
2.4K
3

قابل توجه کلیه برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی

برای دریافت تاییدیه برگزاری رویداد از مرکز شتابدهی نوآوری (وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) کافی است به آدرس الکترونیک technovation.ir/event مراجعه و نسبت به ارسال درخواست برگزاری، اقدام نمایید.

رویدادهای مورد تایید مرکز شتابدهی نوآوری (به عنوان تنها مرجع دولتی متولی در این حوزه)، مطابق با آیین‌نامه حمایتی از حمایت‌های مادی و معنوی بهره مند خواهند شد.