اینوتکس ۲۰۱۷ میزبان استارتاپ های ایرانی

اخبار
740
0

اینوتکس ۲۰۱۷ امسال میزبان استارتاپ های ایرانی است. ۴۰ استارتاپ فرصت خواهند داشت تا در فضای کانترهای استارتاپی، کسب و کار خود را معرفی نمایند.
اینوتکس فضایی خواهد بود تا بتوانید کسب و کار نوپای خود را به سرمایه گذاران، شرکای تجاری کلیدی و فعالان زیست بوم کارآفرینی ایران معرفی نمایید.

مهلت ثبت نام: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

سایت ثبت نام: http://inotex.techhuber.ir