برگزاری جلسات کمیته های سرمایه گذاری و ترویج و فرهنگ سازی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

اخبار
978
0

پیرو برگزاری نشست هم اندیشی معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور با فعالان زیست بوم نوآوری و اعلام تشکیل کمیته هایی تحت عناوین ” کمیته سرمایه گذاری” و “کمیته ترویج و فرهنگ سازی”، پس از بررسی درخواست های مدعوین برای عضویت در این کمیته ها، اولین جلسه هر دو کمیته در روز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲۱ با حضوری تنی چند از فعالان زیست بوم نوآوری برگزار شد.

در جلسه اول که از ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز مذکور برگزار گردید، فعالان در برگزاری رویدادهای کارآفرینی و رسانه های استارتاپی، در قالب کمیته ترویج و فرهنگ سازی به بحث و تبادل نظر حول موضوع “بررسی راهکارهای توسعه کیفی رویدادهای کارآفرینی”  پرداختند.

همچنین در جلسه دوم، مدیران عامل صندوق های سرمایه گذاری و شتاب دهنده ها، در قالب کمیته سرمایه گذاری و از ساعت ۱۶ تا ۱۸ همین روز، در خصوص “راهکارهای تسهیل سرمایه گذاری در حوزه استارتاپی” و دیگر موضوعات مرتبط تبادل نظر کردند.
۳