راه اندازی ۱۰ شتابدهنده فناوری در کشور

اخبار
1.6K
1
معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس گفت: با همکاری این پارک و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۰ شتابدهنده فناوری راه اندازی شدند.

حسین صابری در مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری فرهنگی امید در دانشگاه صنعتی شریف گفت: شتابدهنده های فناوری حدود ۲ سال است که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک فناوری پردیس مطرح شده و اکنون ۱۰ مرکز راه اندازی شده اند که این مراکز بیشتر در حوزه های فناوری های نرم هستند.

وی افزود: برنامه داریم شرکت هایی که در شتابدهنده فناوری تاسیس می شوند به عنوان شرکت های دانش بنیان مشخص شوند.

معاون توسعه فناوری پارک فناوری پردیس خاطرنشان کرد: همچنین شرکت های تشکیل شده در شتابدهنده فناوری قرار است به صورت شبکه ای کار کنند و اطلاعات فعالیت های خود را در اختیار دیگر مراکز قرار دهند.

وی با بیان اینکه کشور نیازمند فعالیت های غیرمتمرکز است، تاکید کرد: اگر می خواهیم در حوزه نوآوری به دستاوردهای خوبی دست یابیم باید به صورت غیرمتمرکز فعالیت کنیم.

صابری اظهار داشت: در کشور بستری فراهم شده که شتابدهنده فناوری به خوبی شناخته شده اند و اکنون ما درخواست راه اندازی مراکزی با حوزه علوم انسانی مواجه هستیم.